foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

 

Arrangementer 2021

Vi følger situasjonen løpende, se Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo på Facebook.

 

 

 

 

 

Vi sender regelmessig ut informasjon om arrangementer og annet ved e-post direkte til medlemmene. Derfor fint om du sender din e-post adresse til oss om du ikke allerede har gjort det. Gå inn på vår hjemmeside (www.ostensjovannet.no) og velg «kontakt oss».