foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Grisehuset på Abildsø

Østensjøvannets Venner

Foreningen ble dannet som gruppe i 1983, men ble offisielt stiftet som den foreningen vi kjenner idag i 1988

Klubbhuset vårt troner på kollen foran Abildsø gård, og kalles "Grisehuset". Restaureringsarbeidet fortsetter nå videre på det som før var stallen. Bygningen er fra 1933. Byggherre var Signe Gustafson, daværende eier av Abildsø gård. Les mer om foreningsdannelsen og omstendighetene for vern under "Vernets historie".

Kontakt oss...

Enten ved å sende kommentarer/spørsmål direkte fra vårt nettskjema, eller benytte en av disse kontaktpunktene:

Postadresse:
Postboks 77, Oppsal
0619 OSLO

Våre e-postadresser

Vedtekter

Vedtekter oppdatert 28.03.2022