temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Sopp, fotografert av Audun Brekke Skrindo, Tallberget 25.09.2004Sopp ved Østensjøvannet

Ny soppart for Norge i 2002: Arve Græsdal fant også en ny soppart for Norge i Almedalen. Les artikkelen om funnet.

Østensjøvannets Venner er interessert i å komme i kontakt med soppentusiaster som kan hjelpe til med overvåkning, registrering og ikke minst guiding på sopptur ved vannet. Ta kontakt med oss på post @ ostensjovannet.no. Hos Norges sopp- og nyttevekstforbund kan du komme i kontakt med andre soppinteresserte.

- - - -

Arve Græsdals soppliste, fra 2003

Norsk navn Vitenskapelig navn Funnsted
Skrukkeøre AURICULARIA MESENTERICA Almedalen
Svartrandkjuke BJERKANDERA ADUSTA
Svartbrun rørsopp BOLETUS BADIUS Tallberget
Blodrørsopp BOLETUS LURIDIFORMIS Tallberget
Ruterørsopp BOLETUS PASCUUS Almedalen
Skarlagenrørsopp BOLETUS RUBELLUS Sør for Tallberget
Dverggaffel CALOCERA CORNEA Flere steder
Gullgaffel CALOCERA VISCOSA Mange steder

CALOSPHAERIA DRYINA
Ospekjuke CERIPORIOPSIS ANEIRINA
Labyrintkjuke CERRENA UNICOLOR
Sølvglanssopp CHONDROSTEREUM PURPUREUM

CLAVICEPS WILSONII
Vedtraktsopp CLITOCYBE LIGNATILIS Almedalen
Rødskivekanelslørsopp CORTINARIUS SEMISANGUINEUS
Børstepiggsopp CREOLOPHUS CIRRHATUS Østsida, ca.200m nord for brua
Vierblodsopp CYTIDIA SALICINA Mange steder
Rynketåre DACRYMYCES LACRYMALIS
Skorpekjuke DATRONIA MOLLIS Flere steder
Hasselkjuke DICHOMITUS CAMPESTRIS Sør for Tallberget
Lærskål ENCOELIA FURFURACEA Sør for Tallberget
Seljebevre EXIDIA RECISA Mange steder
Trollsmør FULIGO SEPTICA Mange steder
Tobakkbroddsopp HYMENOCHAETE TABACINA Finnes rundt hele vannet
Seljepute HYPOCREOPSIS LICHENOIDES Flest funn på Bogerudmyra, men også langs østsida og helt på nordsida av vannet
Orekjuke INONOTUS RADIATUS Sør for Tallberget
Duftlærhatt LENTINUS SUAVISSIMUS Nordvestsida av vannet

LEPTOSPHAERIA CORRUGANS

LOPHODERMIUM PINASTRI
Ulvemelk LYCOGALA EPIDENDRON Mange steder
Blånende sotgråhatt LYOPHYLLUM GANGRAENOSUM Østsida,ca.200m nord for brua
Rotgråhatt LYOPHYLLUM RANCIDUM Vestsida av vannet
Rødnende parasollsopp MACROLEPIOTA RHACODES Sør for Tallberget
Trådklubbesopp MACROTYPHULA FISTULOSA Nordenden av vannet
Lønnekjuke OXYPORUS POPULINUS Abildsø, nordre
Lilla lærhatt PANELLUS RINGENS Langs Bølerbekken, mellom brua i Eterveien og Østensjøveien
Gullskjellsopp PHAEOLEPIOTA AUREA Ved Bølerbekken, sør for Eterveien
Skjellbrunhatt PHAEOMARASMIUS ERINACEUS Ved parkeringsplassen øst for brua, og på nordvestsida av vannet
Putekjuke PHELLINUS PUNCTATUS Mange steder
Rosettsopp PHLEBIA RADIATA Nordvestenden av vannet
Gelenettsopp PHLEBIA TREMELLOSA Ved Bølerbekken, sør for Eterveien
Stiskjellsopp PHOLIOTA SPUMOSA Vestsida
Seig østerssopp PLEUROTUS DRYINUS Almedalen
Blågrå østerssopp PLEUROTUS OSTREATUS Helt nordvest.Sør for Manglerudhallen
Bjørkeøsterssopp PLEUROTUS PULMONARIUS Nordvestsida
Vifterynkesopp PLICATUROPSIS CRISPA Sør for Tallberget

PLUTEUS AURANTIORUGOSUS Almedalen
Punktfotskjermsopp PLUTEUS PODOSPILEUS Almedalen
Grå trompetsopp PSEUDOCRATERELLUS UNDULATUS Tallberget, ved Manglerud skole
Issvullsopp PSEUDOHYDNUM GELATINOSUM Tallberget
Børstesopp PTERULA MULTIFIDA Abildsø, nordre
Blomkålsopp SPARASSIS CRISPA Tallberget
Skorpelærsopp STEREUM RUGOSUM Mange steder

SYDOWIA POLYSPORA.
Skjeggfrynsesopp THELEPHORA PENICILLATA Nordvest for vannet
Beltekjuke TRAMETES OCHRACEA
Gul gelesopp TREMELLA MESENTERICA Mange steder
Svovelmusserong TRICHOLOMA SULPHUREUM Nordvestsida av vannet
Bringebærslim TUBIFERA FERRUGINOSA Almedalen
Barksprengersopp VUILLEMINIA COMEDENS Sør for Tallberget
Stubberusthette XEROMPHALIA CAMPANELLA