temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Tamme dyr i Østensjøområdet miljøpark

Den naturen du opplever rundt Østensjøvannet er et resultat av både menneskenes rydding og drift av naturen, men også mange tamme dyrs iherdige beiteinnsats. Når den intensive husdyrdriften opphører starter naturens gjenerobring. Gjengroingen starter, og samfunnet blir nødt til å gjøre et valg om hvordan landskapet skal se ut.

Ved Østensjøvannet har vi klart å gjeninnføre beiting på mange arealer. Hester, kyr og sauer beiter ved vannet idag. Dette gjør at engene opprettholdes og vi kan nyte blomsterenger og summende insekter og åpne områder som ellers raskt ville blitt buskas og utilgjengelig.

Eksempel på vårslepp, på Bakkehavn 2009

Fem søyer og ti lam ble lørdag 7. juni sluppet på enga ved Bakkehavn Gård. Det tok ikke lange stunden før en viss skepsis til det nye området var overvunnet og det saftige grønne gresset tatt i besittelse.

Agronom Lise Nicoline Hartviksen fra Søndre Nesgutu gård i Nittedal leverte sauene som ble grundig attestert friske av veterinær Kjetil Hamnes fra Mattilsynet som nøye sjekket besetningen. Sauer som flyttes til sommerbeite i et annet fylke trenger spesiell oppmerksomhet fra veterinær.

Gjerde er satt opp i en lengde av 700 meter og forsynt med 12V elektrisk gjerdetrå i nedkant rundt hele området for å hindre hunder i å trenge seg inn. Lise ga dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner skryt for godt utført arbeid. Rundt 250 dugnadstimer har det tatt å få gjerde i stand til sauene kunne ta det i bruk.

De fem søyene er gitt navnene Fauna, Flora, Sigrid, Snuppa og ?. Sammen med de ti lammene er det mer enn nok fór for hele sommeren på de 20-25 dekar i skråningen ned mot Abildsø- bo og rehabiliteringssenter som vil ha beiteområdet som en del av sin sansehage. For naturbarnehagen vil beiteområdet inngå som del av kulturlandskapet som på denne måten for naturlig skjøtsel. Vegetasjonen holdes nede, et overordnet mål med beiteprosjektet.

saueslipp1
Da lemmene på tilhengeren ble felt ned breket sauene og var med ett litt usikre på hva de nå gikk i møte.

saueslipp2

Det gikk ikke lenge før den første sauen passerte grinda som førte inn til beiteområdet.


saueslipp2008

Når den første sauen var kommet inn på beiteområdet fulgte de andre raskt etter.

saueslipp2008
Straks satte flokken kurs gjennom enga på vei mot et skyggefullt sted.

saueslipp2008
Barna fulgte spent etter saueflokken som straks tok fatt på beitingen.


saueslipp2008

Sauene viste seg uredde og ville gjerne ha kontakt med barn.

saueslipp2008

Flokken vimset litt rundt mens barna så på.

saueslipp2008

Det er snart 50 år siden sist det var dyr på Bakkehavn.

saueslipp2008

Sauene mot Abildsø- bo og rehabiliteringssenter.

saueslipp2008

Veterinær Kjetil Hamnes fra Mattilsynet (til v.) sjekker at alle papirer til dyreeier Lise Nicoline Hartvigsen er i orden.

saueslipp2008

Amund Kveim, leder i ØVV, holder godt om et av lammene. På hans venstre side, tidligere leder av byrådsutvaget i Østensjø, Arnfinn Aabø og helt til venstre, Hans, en av beboerne i området som hilste tiltaket med glede. Til høyre saueeier Lise Nicoline Hartvigsen.