biologi er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Eng med hvitveis, foto: Audun Brekke Skrindo

Har du en direktemelding til foreningen? Velg tema!

- - - -

Innmelding

Navn

Adresse


Postnr / Poststed

Telefonnr.

Epostadresse

Skriv inn eventuelle husstandmedlemmer med komma mellom:

Jeg kan bidra...

Dette er ikke bindende, vi vil bare at ivrige skal få sagt ifra med en gang.
Hvis du skal melde inn flere nye hovedmedlemmer, vennligst send skjemaet flere ganger.

eller


Adresseforandring

Skriv inn navn og gammel adresse:

Ny e-postadresse

Nytt telefonnummer

Ny adresse


Postnr / Poststed

eller


Kommentarer og/eller meldinger til Østensjøvannets Venner

Hvis du vil ha svar på e-post kan du skrive inn adressen her

eller


Utmelding

Navn

Adresse


Postnr / Poststed

Her kan du liste opp eventuelle husstandsmedlemmer som også skal meldes ut:

eller


Takk for at du benytter deg av vårt automatiske nettskjema for å komme i kontakt med oss.
Mottagerne av e-posten vil komme tilbake til deg så fort de har behandlet saken.

Skiløpere på isen, foto: Audun Brekke Skrindo