temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Kart over hvor grensa til naturreservatet

reservatgrensa

Naturreservatet som ble opprettet i 1992 dekker vannspeilet og litt inn på land. Kart over området som dekkes av Miljøparken (som ble vedtatt i 2002 er på vei).

Forskriften som forteller hvilke regler som gjelder i naturreservatet er lagret på Lovdata: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921002-0754.html

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning (www.naturforvaltning.no)

Hvor kan man egentlig bevege seg?

Mange av de som besøker Østensjøvannet vet ikke hvor det er lov og ikke lov å ferdes. Vi setter pris på at folk sjekker dette i forkant dersom man er i det minste tvil. Det gjorde en samvittighetsfull naturfotograf via vårt kontaktskjema på nettet:

Spørsmål:

Jeg bare lurte, siden ingen av lovene ang. forvaltning av området ligger på nett lenger, på om det er lov til å ta seg over på noen av de mindre øyene langs land (tenkte da særlig på de på Ryen-siden av vannet) for å få bedre utsikt utover vannet? Og selvfølgelig ikke der hvor fugler ligger. Har et kamuflasjetelt for fotografering, men det er kanskje litt upassende å sette opp et slikt rett ved turstiene.

Svar:

Hei
Innenfor Østensjøområdet miljøpark ligger altså naturreservatet Østensjøvannet. Her er det ferdselsforbud. Naturreservatet strekker seg noen få meter inn på land, men allerede der har vi problemer med at mange begir seg helt ned til vannkanten og forårsaker slitasje i
naturreservatet. Jeg skjønner at det kan virke fristende å ta bilder ute fra øyene, men de øyene vi har er i ferd med å smuldre opp selv uten at noen går på dem. Derfor er det av største viktighet at ingen tar seg ut på disse. Dersom det skulle skje vil de forsvinne enda
raskere. Vi arbeider med å finne ut hva som skal til for å snu denne trenden.

Fotografering fra kamuflasje står faktisk nevnt spesielt som en av de aktivitetene som ikke er ønsket i naturreservatet (punkt IV.4). Vi som liker å fotografere ved vannet kommer nær nok viltet fra stier og grusveier slik det er idag.

Når det gjelder nettsider og informasjon så har vi følgende sider å by på:
Vår info om vernet: http://ostensjovannet.no/vern/
Reservatkart og link til forskrifter: http://ostensjovannet.no/vern/naturreservatet.html
Forskrifter: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19921002-0754.html

Se spesielt på punktene om ferdsel og tekniske innretninger:
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/tv-19921002-0754-004.html

Håper likevel at du gleder deg over dette fantastiske området og hvor nært du kommer organismene slik ferdselen er lagt opp per idag.

God tur!

Hilsen Østensjøvannets Venner