temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
hettemåker i mai 2002

Fugler

...utgjør et av de mest markante biologiske særtrekk ved Østensjøvannet. Det er sett godt over 200 arter her, og mange ornitologer i Osloområdet er stadig innom for å registrere. I tillegg startet i 1991 en fast registrering av forekomsten av fugl. Annenhver helg (fra midten av mars til slutten av oktober) telles antall individer så godt det lar seg gjøre. Dette for å kunne overvåke trender i utviklingen av populasjonene. Dersom du ikke allerede er en innsender av fugleobservasjoner til nofo.no vil vi gjerne høre fra deg om dine fugleobservasjoner til naturtips @ ostensjovannet.no.

Les generell artikkel om fuglelivet ved Østensjøvannet av Finn Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (2002). I tillegg kan du laste ned fuglekapittelet i den nye rapporten om rødlistede arter i Norge (10 sider og 160kB).

Diverse ressurser for fugleinteresserte

Fuglelinker

Registreringer